Archiv aktualit

Archiv aktualit

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influezy, tzv. „ptačí chřipky“ ) na území České republiky
více
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMOOS
více
Návrh rozpočtu na rok 2022 SMOOS
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
více
Návrh rozpisu rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok
více
Návrh rozpisu rozpočtu roku 2022
více
Daň z nemovitých věcí - novela osvobození
více
Rozpočtové opatření č.9/2021
více
Záměr prodat část pozemku p.č. 1338 v k.ú Zvotoky
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy. přechodné úpravy provozu
více
Informace o době a místě konání voleb do PS Parlamentu ČR
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Zvotoky
více
Rozpočtové opatření č.8/2021
více
Informace o konání ZK 9. 9. 2021
více
Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise
více
Informace o době a místu konání voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR
více
Rozpočtové opatření č.7/2021
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
více
Stanovení min. počtu členů okrskové volební komise
více
Rozpočtové opatření č.6/2021
více
Závěrečný účet DSO SMOOS za rok 2020
více
Rozpočtové opatření č.5/2021
více
Sečení na Kolčavě
více
OBEC ZVOTOKY
více
Informace o 8. zasedání Zastupitelstva JK
více
Záměr prodat část pozemku p.č.1338 a část pozemku p.č.1363/2 vše v k.ú Zvotoky
více
Záměr prodat část pozemku p.č.1338 v k.ú Zvotoky
více
Záměr prodat pozemek p.č.1344 v k.ú Zvotoky
více
Záměr odprodat část pozemku p.č.8/3 v k.ú Zvotoky
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva -7.6.2021
více
Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
více
Návrh závěrečného účtu DSO SMOOS za rok 2020
více
Zásady prodeje obecních pozemků
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
více
Návrh závěrečného účtu DSO za rok 2020
více
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2021
více
Rozpočtové opatření č.4/2021
více
Archiv aktualit
více
Závěrečný účet za rok 2020
více
Informace ke sčítání obyvatel
více
Záměr odprodat část pozemku p.č.781 z majetku obce Zvotoky
více
Rozpočtové opatření č.3/2021
více
Upozornění - poplatky
více
Rozpočtové opatření č.2/2021
více
Rozpočtové opatření č.1/2021
více
Výroční zpráva za rok 2020
více
Schválený rozpočet na rok 2021 včetně plnění za předcházející rok
více
Návrh rozpisu rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok
více
Oprava kapličky na p.č.st. 1 v obci Zvotoky
více
Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2011

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.