Bezpečnost, ochrana obyvatelstva a krizové řízení

Důležitá telefonní čísla a tísňové volání

 

Důležitá telefonní čísla a tísňové volání

150 - HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR

155 - ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

158 - POLICIE ČR

156 - MĚSTSKÁ POLICIE

112 - JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ

 

Při předávání zprávy na tato telefonní čísla uveďte:

  • co se stalo – popis události, rozsah, počet postižených nebo ohrožených osob
  • kde se to stalo - pokud možno přesná adresa nebo popis místa události 
  • své jméno a číslo telefonu, odkud voláte 

Po ukončení hovoru nevypínejte telefon, může následovat zpětný hovor, kterým si operační pracovník ověří nebo upřesní údaje.