Archiv aktualit

Archiv aktualit

Návrh závěrečného účtu SMOOS za rok 2023
více
Návrh Závěrečného účtu za rok 2023
více
Informace o době a místu konání voleb do Evropského parlamentu
více
Informace o prvním zasedání členů okrskových volebních komisí
více
Zasedání zastupitelstva obce Zvotoky
více
Informace o jmenování zapisovatele - volby do EP
více
Informace o počtu a sídle volebního okrsku
více
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024
více
Nebezpečný odpad
více
Jarní brigáda
více
informace o minimálním počtu členů okrskové volební komise
více
Zpráva o výsledku PH 2023 + návrh závěrečného účtu 2023
více
Rozpočtové opatření č.3/2024
více
UPOZORNĚNÍ NA PLATBY ZA ODPAD A ZA PSY
více
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Zvotoky
více
Rozpočtové opatření č.2/2024
více
Výroční zpráva za rok 2023
více
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání 4a. aktualizace Zásad územního rozvoje kraje
více
Rozpočtové opatření č.1/2024
více
informace k dani z nemovitých věcí
více
Oplocení dětského hřiště
více
Oznámení - Rozpočet DSO SMOOS na rok 2024
více
Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok
více
Schválený rozpočet - závazné ukazatele , rok 2024
více
Opatření obecné povahy č.2/2023/OZZL - odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého
více
Rozpočtové opatření č.12/2023
více
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Zvotoky -
více
Obecně závazná vyhláška obce Zvotoky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
více
Obecně závazná vyhláška obce Zvotoky o místním poplatku ze psů
více
Rozsvícení vánočního stromečku
více
Návrh rozpočtu na rok 2024 - SOSP
více
Rozpočtové opatření č.11/2023
více
VAROVÁNÍ PŘED PODVODNÝMI SMS
více
Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok
více
Návrh rozpočtu - závazné ukazatele - rok 2024
více
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMOOS
více
Návrh rozpočtu na rok 2024
více
Modernizace obchůdku
více
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - EUROPEAN RALLY
více
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE
více
Změna č.1 Územního plánu Zvotoky
více
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Zvotoky č.5/2023
více
Rozpočtové opatření č.10/2023
více
Informace - CENTRAL EUROPEAN RALLY
více
Rozpočtové opatření č.9/2023
více
Opatření obecné povahy o vydání Změny č.1 územního plánu Zvotoky a Úplné znění územního plánu Zvotoky
více
Rozpočtové opatření č.8/2023
více
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Zvotoky - 17.8.2023
více
HROMADNÁ KONTROLA KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA A PLYN
více
OSVĚDČENÍ O ÚSPOŘE EMISÍ
více
Opatření obecné povahy č.1
více
Rozpočtové opatření č.7/2023
více
Informace občanům o komunálních odpadech dle § 60, odst. 4 zákona o odpadech 541/2020 Sb. za rok 2022 v obci: Obec Zvotoky
více
Opatření obecné povahy č.1/2023
více
Záměr prodat nově odměřený pozemek p.č.1117/2 v k.ú Zvotoky
více
Oprava termínu zasedání Zastupitelstva obce Zvotoky - 27.6.2023
více
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Zvotoky - 26.6.2023
více
Rozpočtové opatření č.6/2023
více
Návrh závěrečného účtu DSO za rok 2022 SOSP
více
Návrh závěrečného účtu za rok 2022 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SMOOS
více
Rozpočtové opatření č.5/2023
více
Evropská unie, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
více
Záměr - prodej Kultivátoru MS 07VA - snížení ceny
více
Závěrečný účet obce Zvotoky za rok 2022
více
Informace pro občany v souvislosti se zateplováním fasád budov
více
ZMĚNA TERMÍNU JARNÍ BRIGÁDY
více
My v tom Jihočechy nenecháme
více
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Zvotoky
více
Rozpočtové opatření č.4/2023
více
OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNYM Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZVOTOKY A OZNÁMENÍ DATA KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ ZMĚNY
více
JARNÍ ÚKLID OBCE
více
SBĚRNÝ DEN - NEBEZPEČNÝ ODPAD
více
Rozpočtové opatření č.3/2023
více
Záměr - prodej Kultivátoru MS 07 VA
více
Poplatky za odvoz a uložení odpadu a poplatek ze psů
více
Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem
více
Návrh Závěrečného účtu obce Zvotoky za rok 2022
více
Rozpočtové opatření č.2/2023
více
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Zvotoky
více
Výsledky voleb II. kolo
více
Výroční zpráva za rok 2022
více
Rozpočtové opatření č.1/2023
více
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNYM Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZVOTOKY A OZNÁMENÍ DATA KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ ZMĚNY
více
Výsledky prezidentských voleb 2023 - I. kolo
více
Tříkrálová sbírka
více
Informace daň z nemovitosti
více
Schválený rozpočet roku 2023 včetně plnění za předcházející roky
více
Schválený rozpočet na rok 2023
více
Rozpočtové opatření č.13/2022
více
Jmenování zapisovatele na volbu prezidenta
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva, které se koná 12.12.2022
více
Pozvánka na jednání valné hromady Honebního společenstva Strašice
více
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
více
Návrh rozpočtu SOSP na rok 2023
více
Návrh rozpočtu na rok 2023 - SMOOS
více
Rozpočtové opatření č. 12/2022
více
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
více
Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok
více
Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2023
více
Informace k ořezu dřevin -
více
Informace k chystaným změnám v oblasti datových schránek
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
více
Rozpočtové opatření č.11/2022
více
Informace o konání Zasedání zastupitelstva obce Zvotoky č.5/2022
více
Informace o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zvotoky
více
RENOVACE OPLOCENÍ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ
více
Výsledky voleb 2022
více
Rozpočtové opatření č.10/2022
více
Informace o době a místě konání voleb
více
Oprava požární nádrže na p.č. 24/5 v k.ú Zvotoky
více
Rozpočtové opatření č.9/2022
více
Záměr prodat část pozemku p.č. 1359 v k.ú Zvotoky
více
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Zvotoky dne 16.8.2022
více
Zaregistrované kandidátní listiny volebních stran - volby do zastupitelstev 2022
více
Hromadná kontrola kotlů
více
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
více
Krizová karta obce
více
Informace pro obce
více
Informace pro fyzické osoby
více
Důležitá telefonní čísla a tísňové volání
více
Informace pro právnické a podnikající fyzické osoby
více
Krizové řízení
více
Obecné zásady chování při vzniku mimořádné události a krizové situace
více
Ochrana obyvatelstva a krizové řízení
více
Rozpočtové opatření č. 8/2022
více
Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou
více
Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem
více
Informace o počtu potřebných podpisů na petice pro kandidáty do voleb
více
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
více
Záměr pronajmout z majetku obce pozemky p.č. 781/4, p.č. 1340, p.č. 1341/3 a p.č. 1031/1 vše v k.ú Zvotoky
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Zvotoky dne 15.6.2022
více
Rozpočtové opatření č.7/2022
více
Návrh závěrečného účtu SMOOS za rok 2021
více
Rozpočtové opatření č.6/2022
více
Záměr pronajmout nebytové prostory v č.p.6 a garáž
více
Záměr odprodat část pozemku p.č.1363/1 v k.ú Zvotoky
více
Záměr odprodat část pozemku p.č. 1346/2 v k.ú Zvotoky
více
Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2022 - 2026
více
Informace k dani z nemovitostí na rok 2022
více
Závěrečný účet obce Zvotoky za rok 2021
více
Rozpočtové opatření č.5/2022
více
Rozpočtové opatření č.4/2022
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva č.2/2022 - dne 20.4.2022
více
Nařízení hetmana JK o vyhlášení konce období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
více
Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje - vyhlášení období sucha
více
Za Zvotoky krásnější - brigáda
více
Přehled povinností, rad, pravidel a doporučení, která jsou podstatná pro bezpečné pálení
více
Návrh závěrečného účtu DSO z rok 2021
více
Rozpočtové opatření č.3/2022
více
Úřad práce ČR a jeho pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií
více
Společně pro Ukrajinu - jak pomoci ?
více
Pomoc pro Ukrajinu
více
Finanční pomoc pro Ukrajinu
více
Rozpočtové opatření č.2/2022
více
14. zasedáni Zastupitelstva JK
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva č. 1/2022
více
Oznámení o vydání opatření obecné povahy
více
Výroční zpráva za rok 2021
více
Rozpočtové opatření č.1/2022
více
Sbírka věcí pro charitu Broumov
více
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE
více
Informace k dani z nemovitých věcí
více
Rozpočtové opatření č.11/2021
více
Střednědobý výhled rozpočtu SMOOS na roky 2023 - 2026
více
Obecně závazná vyhláška obce Zvotoky č.2/2021
více
Obecně závazná vyhláška obce Zvotoky č.1/2021
více
Změna položky 1340
více
Oprava budovy garáže v obci Zvotoky
více
Schválený rozpis rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok
více
Schválený rozpis rozpočtu roku 2022
více
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na potřebu ořezu dřevin
více
Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influezy, tzv. „ptačí chřipky“ ) na území České republiky
více
Rozpočtové opatření č.10/2021
více
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMOOS
více
Návrh rozpočtu na rok 2022 SMOOS
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
více
Návrh rozpisu rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok
více
Návrh rozpisu rozpočtu roku 2022
více
Daň z nemovitých věcí - novela osvobození
více
Rozpočtové opatření č.9/2021
více
Záměr prodat část pozemku p.č. 1338 v k.ú Zvotoky
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy. přechodné úpravy provozu
více
Informace o době a místě konání voleb do PS Parlamentu ČR
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Zvotoky
více
Rozpočtové opatření č.8/2021
více
Informace o konání ZK 9. 9. 2021
více
Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise
více
Informace o době a místu konání voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR
více
Rozpočtové opatření č.7/2021
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
více
Stanovení min. počtu členů okrskové volební komise
více
Rozpočtové opatření č.6/2021
více
Závěrečný účet DSO SMOOS za rok 2020
více
Rozpočtové opatření č.5/2021
více
Sečení na Kolčavě
více
OBEC ZVOTOKY
více
Informace o 8. zasedání Zastupitelstva JK
více
Záměr prodat část pozemku p.č.1338 a část pozemku p.č.1363/2 vše v k.ú Zvotoky
více
Záměr prodat část pozemku p.č.1338 v k.ú Zvotoky
více
Záměr prodat pozemek p.č.1344 v k.ú Zvotoky
více
Záměr odprodat část pozemku p.č.8/3 v k.ú Zvotoky
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva -7.6.2021
více
Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
více
Návrh závěrečného účtu DSO SMOOS za rok 2020
více
Zásady prodeje obecních pozemků
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
více
Návrh závěrečného účtu DSO za rok 2020
více
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2021
více
Rozpočtové opatření č.4/2021
více
Archiv aktualit
více
Závěrečný účet za rok 2020
více
Informace ke sčítání obyvatel
více
Záměr odprodat část pozemku p.č.781 z majetku obce Zvotoky
více
Rozpočtové opatření č.3/2021
více
Upozornění - poplatky
více
Rozpočtové opatření č.2/2021
více
Rozpočtové opatření č.1/2021
více
Výroční zpráva za rok 2020
více
Schválený rozpočet na rok 2021 včetně plnění za předcházející rok
více
Návrh rozpisu rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok
více
Oprava kapličky na p.č.st. 1 v obci Zvotoky
více
SOSP - informace - zveřejněné dokumenty
více
Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2011

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.