Podpořené projekty

Oplocení dětského hřiště

Oplocení dětského hřiště

OPLOCENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ BYLO PODPOŘENO Z DOTAČNÍHO PROGRAMU OBNOVY VENKOVA JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2023

NA INVENTIČNÍ AKCI JIHOČESKÝ KRAJ PŘISPĚL ČÁSTKOU 150 000 KČ.

Bylo provedeno nové oplocení dětského hřiště ve Zvotokách. . Byl vykopán základ a poté vybetonován podkladní beton ze ztraceného bednění. Poté byly osazeny sloupky a plotové dílce.

 

                          Oplocení dětského hřiště       Oplocení dětského hřiště