Oznámení

Upozornění - poplatky

Poplatek za odvoz a uložení odpadu

a poplatek ze psů je podle platné směrnice splatný do 30.6.2021

Je-li to možné proveďte úhradu příkazem na číslo účtu: 2401536403/2010

Není-li možno platit bezhotovostně, tak po tel. domluvě na tel. čísle 724182255

  variabilní symbol: čísla popisné

Poplatek trvale bydlící – 500 Kč / osoba

děti do šesti let věku v poplatkovém roce, platí od následujícího kalendářního roku

Poplatek rekreační       –    500 Kč / objekt

Poplatek za psa – 60 Kč