Aktuality
Záměr prodat část pozemku p.č. 1338 v k.ú Zvotoky
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy. přechodné úpravy provozu
Informace o době a místě konání voleb do PS Parlamentu ČR
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Zvotoky
Informace o konání ZK 9. 9. 2021
Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise
Informace o době a místu konání voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR
Rozpočtové opatření č.6/2021
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Stanovení min. počtu členů okrskové volební komise
Závěrečný účet DSO SMOOS za rok 2020
Rozpočtové opatření č.5/2021
Sečení na Kolčavě
OBEC ZVOTOKY
Informace o 8. zasedání Zastupitelstva JK
Záměr prodat část pozemku p.č.1338 a část pozemku p.č.1363/2 vše v k.ú Zvotoky
Záměr prodat část pozemku p.č.1338 v k.ú Zvotoky
Záměr prodat pozemek p.č.1344 v k.ú Zvotoky
Záměr odprodat část pozemku p.č.8/3 v k.ú Zvotoky
Pozvánka na zasedání zastupitelstva -7.6.2021
Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
Návrh závěrečného účtu DSO SMOOS za rok 2020
Zásady prodeje obecních pozemků
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Návrh závěrečného účtu DSO za rok 2020
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2021
Rozpočtové opatření č.4/2021
Archiv aktualit
Závěrečný účet za rok 2020
Informace ke sčítání obyvatel
Záměr odprodat část pozemku p.č.781 z majetku obce Zvotoky
Rozpočtové opatření č.3/2021
Upozornění - poplatky
Rozpočtové opatření č.2/2021
Rozpočtové opatření č.1/2021
Výroční zpráva za rok 2020
Schválený rozpočet na rok 2021 včetně plnění za předcházející rok
Návrh rozpisu rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok
Oprava kapličky na p.č.st. 1 v obci Zvotoky
Výroční zpráva za rok 2012
Výroční zpráva za rok 2011

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.