Podpořené projekty

Oprava kapličky na p.č.st. 1 v obci Zvotoky

129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2019

Původní stav

Údržba kapličky na p.č.st. 1 v obci Zvotoky																												    Údržba kapličky na p.č.st. 1 v obci Zvotoky																												  Údržba kapličky na p.č.st. 1 v obci Zvotoky																												 Údržba kapličky na p.č.st. 1 v obci Zvotoky

Nový - opravený stav

Údržba kapličky na p.č.st. 1 v obci Zvotoky																												  Údržba kapličky na p.č.st. 1 v obci Zvotoky																												  Údržba kapličky na p.č.st. 1 v obci Zvotoky																												 Údržba kapličky na p.č.st. 1 v obci Zvotoky