O obci

OBEC ZVOTOKY

   Znak obce Zvotoky                                      Vlajka Obce Zvotoky

         Znak obce Zvotoky                                                                                Vlajka obce Zvotoky

 

Zvotoky leží v údolí šumavského podhůří, kterým protéká horská říčka Kolčava (s úředním názvem Novosedelský potok).

Zvotoky jsou jedna z nejstarších obcí kraje, jejíž vznik spadá až do 1. tisíciletí. Poprvé se obec připomíná jako součást majetku břevnovského kláštera v roce 1045 v darovací listině knížete Břetislava I. Ves patřila ve 14. - 15. století k panství vimperskému, později k panství dobršskému, strakonickému a volyňskému. Obyvatelé obce nalézali obživu hlavně v zemědělství. První světová válka si v obci vybrala svou daň ve formě deseti životů zvotockých mužů. Období první republiky znamenalo rozkvět a oživení obce. V roce 1920 byla zřízená škola, v roce 1928 pro ní byla postavená nová školní budova.

Severně od obce na vrchu Tyterce byl kdysi žulový lom, těžil se zde zvláštní druh modré žuly, dnes je zatopen. Jihovýchodně od obce se nachází vrch Hůrka nachází se novodobá hranice z kamenů a vedle ní několik dalších kamenů jakoby hojně náhodně seskupených, mezi nimi vzniká malý, prázdný prostor - Hůrecká svatyně s vysokou energií, která měla funkci nejen obřadní, ale i astronomicko-kalendářní.

Sakrální památky zastupuje kaple Andělů Strážných na návsi z konce 18. století a několik křížů pocházejících hlavně z 19. století. V obci se také nachází pomník obětem války.

Obec Zvotoky je po celý rok dobře dostupná automobilem. Dopravu v lokalitě zajišťují místní autobusové spoje.