Stručně o obci Zvotoky

Zvotoky leží v údolí šumavského podhůří, kterým protéká horská říčka Kolčava (s úředním názvem Novosedelský potok). Je to jedna z nejstarších obcí kraje, jejíž vznik spadá až do 1. tisíciletí.

První zmínka o ní je v darovací listině knížete Břetislava I. s datem 18.října 1045, kterou kníže daruje ves, spolu s jinými, klášteru Benediktinů v Břevnově u Prahy.
Období první republiky znamenalo rozkvět a oživení obce. V roce 1920 byla zřízena škola, v roce 1928 pro ní byla postavena nová školní budova. V obci tehdy prosperoval žulový lom na vrchu Tyterci, kde se těžila velmi kvalitní žula a dodávala se na stavby v širokém okolí. Dnes je lom zatopen a malé jezírko pod skálou vytváří prostředí jako stvořené pro strašidelnou pohádku nebo pro krásnou rodinnou procházku.

Aktuality

Záměr pronajmout z majetku obce pozemky p.č. 781/4, p.č. 1340, p.č. 1341/3 a p.č. 1031/1 vše v k.ú Zvotoky
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Zvotoky dne 15.6.2022
více
Návrh závěrečného účtu SMOOS za rok 2021
více
Rozpočtové opatření č.6/2022
více
Záměr pronajmout nebytové prostory v č.p.6 a garáž
více